Rejestracja Sp. z o.o.

● Profesjonalne konsultacje w zakresie prawa i księgowości.
● Przygotowanie wymaganego pakietu dokumentów.
● Pomoc w sporządzeniu statutu zgodnie wymaganiami ustawodawstwa oraz praktyczne rekomendacje.
● Pomoc w sporządzeniu umowy korporacyjnej (jeżeli jest potrzebna).
● Pomoc w sporządzeniu protokołu zgromadzeń uczestników Sp. z o.o.
● Wybór rodzajów działalności gospodarczej.
● Pomoc w wypełnieniu karty rejestracyjnej (formularz 1).
● Otrzymanie wypisu z państwowego rejestru.
● Konsultacje podatkowe: pomoc w wyborze najbardziej zoptymalizowanego systemu opodatkowania dla Sp. z o.o.
● Pomoc w rejestracji Sp. z o.o. w organach podatkowych jako płatnika VAT lub jako płatnika jednolitego podatku.
● Pomoc w otwarciu rachunku bankowego.
● Towarzyszenie i wsparcie przy otrzymaniu elektronicznych podpisów cyfrowych.
● Przygotowanie umowy do organów podatkowych o złożeniu sprawozdawczości w formie elektronicznej.

Własny biznes nie tylko pomaga otwierać przed sobą nowe możliwości albo samorealizować się, lecz także pomaga wcielać marzenia i pomysły w życie.

Robiąc pierwsze kroki w zakładaniu nowego biznesu, ważne jest, aby wszystko zrobić prawidłowo oraz zgodnie z prawem: należy wykonać szczegółowy algorytm działań i spełnić wszystkie wymagania ustawodawstwa. U wielu przedsiębiorców zajmuje to dużo czasu i wiąże się z pewnymi trudnościami.

Na etapie przedrejestracyjnym należy wszystko dobrze przemyśleć i zważyć. Chodzi nie tylko o pomyśle, etapach jego realizacji, zasobach i środkach do jego realizacji, lecz także o zakresie działalności, kontrahentach, liczbie pracowników, wysokości kapitału zakładowego itp. Właśnie od tych czynników zależy forma organizacyjno-prawna Waszej firmy oraz możliwość płacenia podatków według najbardziej zoptymalizowanego systemu.

Na Ukrainie istnieją następujące najbardziej rozpowszechnione formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej:
● Osoba fizyczna – przedsiębiorca;
● Spółka gospodarcza (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Spółka z dodatkową odpowiedzialnością).

Każda z form organizacyjno-prawnych ma zasadnicze różnice: możliwości i ograniczenia. Eksperci naszej firmy mogą udzielić Wam uzasadnionych wyjaśnień odnośnie wyboru akurat właśnie takiej formy organizacyjno-prawnej, która będzie najbardziej odpowiednia dla Waszej firmy, biorąc pod uwagę specyfikę działalności oraz wielkość firmy.
Udzielimy Wam fachowych porad w zakresie dotrzymania norm i wymagań ustawodawstwa, będziemy towarzyszyć i wspierać w procedurze rejestracji biznesu, pomożemy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Właśnie to pozwoli uniknąć późniejszych trudności, opóźnień i odmowy rejestracji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest to forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w granicach swoich udziałów w kapitale zakładowym. Minimalna liczba uczestników – 1 osoba, maksymalna liczba uczestników nie jest ograniczona zgodnie Ustawą Ukrainy "O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością". Udział w kapitale zakładowym spółki może być w formie środków pieniężnych, papierów wartościowych, urządzeń, wartości niematerialnych, i nie istnieje wymagań co do wysokości kapitału zakładowego, a uczestnikami Sp. z o.o. mogą być jak rezydenci, tak i nie rezydenci.

Procedura rejestracji Sp. z o.o. nie jest zbyt skomplikowana, lecz często występują trudności z powodu nieznajomości szczegółowych wymagań, dotyczących dokumentów i procedury rejestracji biznesu. Dla tych, komu zależy na szybkim i zgodnym ze wszystkimi wymaganiami przejściu procedury rejestracji spółki, proponujemy nasze usługi w zakresie rejestracji Sp. z o.o. we Lwowie.

Również możecie liczyć na nasze wsparcie oraz dalszą pomoc, która może dotyczyć wprowadzenia zmian rejestracyjnych, zmiany wysokości kapitału zakładowego, sprzedaży lub nabycia udziałów w Sp. z o.o., zmian reorganizacyjnych, zmiany rodzajów działalności gospodarczej, zmiany systemu opodatkowania, a także skorzystać z naszych usług w zakresie outsourcingu księgowego.

Jeżeli spółka będzie prowadzić zewnętrzną działalność gospodarczą - pomożemy w zarejestrowaniu Sp. z o.o. w organach celnych, przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz udzielimy fachowych porad, dotyczących powyższej procedury.

Бухгалтерія у ІТ-фірмах

Зайвим є нагадувати, що ІТ сектор дуже стрімко розвивається в Україні.  Послуги ІТ-компаній в Україні є дуже затребуваними за кордоном,...
Read More
Бухгалтерія у ІТ-фірмах

Штрафи у 2019 році за порушення трудового законодавства

У разі виявлення порушень інспекторами держпраці, на суб’єкт господарювання можуть бути накладені штрафні санкції. Державою чітко визначені розміри штрафів за...
Read More
Штрафи у 2019 році за порушення трудового законодавства

Що важливо знати про перевірки органів держпраці

Державна служба України з питань праці інформує про 17 000 планових перевірок суб’єктів господарювання у 2019 році. Найбільша частка підприємств,...
Read More
Що важливо знати про перевірки органів держпраці

Перелік державних вихідних і святкових днів у 2019 році

Кабінетом Міністрів України затверджений перелік святкових і вихідних днів на 2019 рік. Перелік святкових днів у 2019 році: 1 січня...
Read More
Перелік державних вихідних і святкових днів у 2019 році

Договори ЦПХ

Українське законодавство регулює трудові відносини між працівником і роботодавцем  за допомогою Кодексу законів про працю України. Зокрема, трудові відносини можуть...
Read More
Договори ЦПХ

Як зареєструвати іноземця ФОП-ом

Українське законодавство не забороняє іноземцям реєструвати свою господарську діяльність  в Україні у формі фізичної особи-підприємця, більше того, з 30.01.2018 р....
Read More
Як зареєструвати іноземця ФОП-ом

Аутсорсинг-це…

Аутсорсинг - це термін, який походить від англійського outsource (“зовнішнє джерело”). Саме суть використання “зовнішнього джерела” в обслуговуванні діяльності і...
Read More
Аутсорсинг-це…

Консультантаційні послуги

Фахівці відділу консультаційних послуг надають допомогу у вирішенні складних питань у сьогоднішніх мінливих умовах ринку. Ми використовуємо знання і навички...
Read More
Консультантаційні послуги

Бухгалтерська звітність

Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги Бухгалтерська звітність — це система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за...
Read More
Бухгалтерська звітність