Rejestracja osoby fizycznej – przedsiębiorcy.

● Przygotować komplet wszystkich wymaganych dokumentów.
● Wypełnić kartę rejestracyjną (formularz 1).
● Wybrać rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej odpowiednio do zaplanowanych rodzajów działalności.
● Otworzyć rachunek rozliczeniowy w banku.
● Udzielimy konsultacji podatkowych co do najbardziej zoptymalizowanego systemu opodatkowania.
● Złożyć wniosek o nadanie uproszczonego systemu opodatkowania.
● Będziemy wspierać i towarzyszyć w rejestracji w organach podatkowych.
● Przygotować umowy do organów podatkowych o otrzymanie elektronicznego podpisu cyfrowego.
● Zarejestrować księgi dochodów i wydatków.

Osoba fizyczna – przedsiębiorca – jest to najprostsza forma prowadzenia biznesu: prostota w rejestracji lub zamknięciu osoby fizycznej – przedsiębiorcy, nieskomplikowana ewidencja dochodów i wydatków, uproszczony system opodatkowania itp. Lecz prostocie towarzyszą i pewne ograniczenia. Ograniczenia te zależą od grupy, do której należy osoba fizyczna – przedsiębiorca. Istnieją 4 takie grupy.

I grupa.
Osoba fizyczna – przedsiębiorca prowadzi swoją działalność bez zatrudnionych pracowników. Roczny dochód nie powinien przekraczać 300000 hrywien.
Dozwolone rodzaje działalności gospodarczej: handel detaliczny i usługi bytowe dla ludności. Nie ma pozwolenia pracować z osobami prawnymi lub z innymi osobami fizycznymi – przedsiębiorcami.
Stawka podatku – do 10% od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

II grupa.
Przedsiębiorcy z II grupy mogą zatrudniać do 10 pracowników.
Roczna wysokość dochodu – do 1,5 mln hrywien.
Podatek – 20% od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Lecz istnieją ograniczenia w rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej.
Osoba fizyczna – przedsiębiorca ma prawo świadczyć usługi i sprzedawać towary ludności i płatnikom jednolitego podatku.

III grupa.
Nie ma ograniczeń co do liczby zatrudnionych pracowników. Kontrahentami mogą być jak osoby prawne, inne osoby fizyczne – przedsiębiorcy, tak i ludność.
Dozwolony roczny dochód – do 2 mln hrywien. Mogą być one płatnikami i nie płatnikami podatku VAT.

IV grupa.
Przeznaczona dla gospodarstw domowych gospodarki rolnej.

Okresem sprawozdawczym dla III grupy jest kwartał, a dla pozostałych – rok.

Wszystkie te aspekty należy uwzględnić przed rejestracją osoby fizycznej – przedsiębiorcy, aby nie spłacać nadmiernych podatków, jeżeli osobliwości biznesu nie potrzebują bardziej szerokich możliwości. Nasi eksperci pomogą zorientować się w szczegółach, które mają wpływ na wysokość podatków oraz na inne możliwości i ograniczenia.

Należy zauważyć, że procedurę rejestracji osoby fizycznej – przedsiębiorcy we Lwowie mogą przejść tylko te osoby, które są zameldowane właśnie we Lwowie.

Również nasi eksperci pomogą z wprowadzeniem zmian rejestracyjnych już zarejestrowanej osobie fizycznej – przedsiębiorcy:
● Zmiana nazwiska osoby fizycznej – przedsiębiorcy.
● Zmiana numeru identyfikacyjnego osoby fizycznej – przedsiębiorcy.
● Zmiana adresu zameldowania.
● Zmiana rodzajów działalności gospodarczej.

Zapewniamy wsparcie i konsultacje dla cudzoziemców, którzy planują otwarcie osoby fizycznej – przedsiębiorcy na Ukrainie.