Our services_1 (EN)UAАутсорсинг кадрового облікуБухгалтерські послугиНаші послуги _ 1 (UA)Наші послуги _2 (UA)Податковий консалтингФінансовий консалтингЮридичні послуги

Амністія капіталу і “нульова декларація”: що важливо знати

нульова декларація, амністія капіталів

Мінфін розробив та вже оприлюднив проект форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядку її подання.

Сам закон про “нульове декларування” набув чинності 21 липня 2021 року, а одноразове (спеціальне) добровільне декларування буде проводитися вже з 1 вересня 2021 року впродовж року, тобто по 1 вересня 2022 року. “Нульове декларування” передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у встановленому порядку. 

20  липня 2021 року Мінфін опублікував проєкт наказу, яким планує затвердити форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації  та орядок подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

 Згідно з проєктом Порядку, одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до ДПСУ в електронній формі.

У декларації повинна бути така інформація (дані):

  • Відомості про декларанта, що достатні для його ідентифікації: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • Відомості про об’єкти декларування, визначені в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них:  дані про вид, розмір та валюту активу, класифікацію банківських металів;
  • Відомості про об’єкти декларування: 

                    – нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості

                    – рухоме майно,  

                    – частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;

                    –  цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

                    –  права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи;

                     – інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.

зі зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати, зокрема про їх місцезнаходження або місце зберігання (крім предметів мистецтва та антикваріату, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, банківських металів, які не розміщені на рахунках, пам’ятних банкнот та монет тощо), вид, назву, рік виробництва (випуску) тощо;

 • Самостійно визначено декларант у національній валютній базі для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. 

До одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги. У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування;

 • Ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

У такій “нульовій декларації” не потрібно вказувати наступні дані:

  • житловий будинок, площа якого не перевищує 250 кв. м
  • недобудований житловий будинок
  • нежитлові будівлі некомерційного призначення чи недобудовані будинки до 60  кв м
  • земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної передачі
  • один автомобіль особистого некомерційного використання
  • активи сумарно вартістю до 400 тис. грн.

Проте в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування і вона є добровільною.

У кінці одноразової (спеціальної) добровільної декларації проставляється відмітка, якою декларант підтверджує, що відносно нього не застосовувалися з боку України спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону  «Про санкції» та починаючи з 01 січня 2005 року декларант не подавав або не мав права подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).

Декларант може додати до декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України. Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додавання до декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги.

Ставки оподаткування:

5% загальна ставка оподаткування

9% ставка для активів, які знаходяться за кордоном

2,5% якщо кошти вкладаються в державні облігації внутрішньої позики.

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору, зазначеної в декларації, у встановлений строк одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *