UAНаші послуги _ 1 (UA)Наші послуги _2 (UA)Юридичні послуги

Реєстрація ТОВ

Реєстрація ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є однією із найпоширеніших форм ведення господарської діяльності в Україні.

Найвагомішими перевагами на користь реєстрації ТОВ є:

 • Необмежується максимальна кількість осіб-учасників товариства
 • Мінімальна кількість засновників – 1 особа
 • Статутний капітал може бути у грошовій чи у майновій формах або у формі цінних паперів і навіть інтелектуальна власність (за наявності відповідних підтверджуючих документів) може виступати формою частки статутного капіталу.
 • Допускається внесення статутного капіталу протягом 6 місяців від дня державоної реєстрації ТОВ, якщо інше не передбачено статутом.
 • Законодавством не фіксується розмір статутного фонду і розміру часток засновників.
 • Учасники ТОВ несуть відповідальність виключно розміром своїх внесків в статутний фонд, на відміну від ФОП, які несуть відповідальність своїм майном.
 • Створювати ТОВ можуть фізичні особи, юридичні особи, а також іноземці. Часткою в ТОВ може володіти держава.
 • Можливість оподаткування за спрощеною системою.
 • Розподіл прибутку фірми регламентується відповідно до внесених часток статутного капіталу, а не законодавством.
 • Управління ТОВ здійснюється загальними зборами засновників, а більш короткострокові рішення лежать у площині відповідальності директора.
 • Можливість оформлення корпоративного договору, де будуть прописані всі права і обов’язки всіх учасників ТОВ, а також  санкції за ухилення від них.

Процедуру реєстрації можна пройти Центрах наданнях адміністративних послуг (ЦНАП), в нотаріусів. Для проходження процедури не обов’язково обирати реєстратора, який закріплений за місцем знаходження самого підприємства.

Документи, які потрібні при реєстрації ТОВ:

 • Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Реєстраційна картка, Форма 1).
 • Протокол зборів засновників (нотаріально засвідчений)
 • Статут підприємства з нотаріально завіреними підписами всіх учасників ТОВ.

Раніше при реєстрації було потрібно подавати ще заяву про обрання певної системи оподаткування (реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ чи заява про включення до Реєстру неприбуткових організацій). Тепер цей етап вилучили. Зараз же потрібно подати таку заяву в місцеві органи фіскальної служби і отримати документ про призначення системи оподаткування фірми. Цей документ є в електронному вигляді, але з практичної точки зору, рекомендуємо отримати паперовий варіант.

Документи подає директор або уповноважена особа (нотаріально завірена довіреність від засновників).

Важливо також вказати назву підприємства, яка буде унікальною.

Реєстраційну картку можна отримати в ЦНАП чи у реєстратора (у паперовій формі).

Статут підприємства – це є організаційно-правовий документ, зареєстрований в компетентних органах, який надає найбільш повне визначення про форму власності підприємства, шляхи здійснення управління підприємством, види діяльності, шляхи формування статутного капіталу та розпорядження майном фірми і розподілу прибутку фірми та інші положення, що регулюють діяльність підприємства.

Відповідно до ЗУ “Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю” всі положення в першій редакції статуту мають бути проголосовані одноголосно. Важливо пам’ятати, що перша редакція статуту подається до реєстратора із всім нотаріально завіреними підписами учасників.

У статуті дозволено прописувати дещо інші положення, ніж прописано в законі, але такі положення не мають суперечити закону. Для прикладу слугує стаття 14, в якій йдеться, що кожен учасник має внести свою частку в статевий капітал протягом шести місяців від дня реєтрації, якщо інше не передбачено статутом. Тобто в статуті цей термін може бути продовженим.

Згідно Закону України “Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю” статутного обов’язково має включати такі відомості:

 • повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
 • органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
 • порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Але типово статут включає в себе такі розділи:

 • власник (чи учасники товариства)
 • назва фірми
 • місце реєстрації
 • юридичний статус фірми
 • загальні положення
 • місію та цілі
 • напрямки і вид діяльності фірми
 • шляхи здійснення господарської діяльності
 • положення про майно фірми
 • фонди підприємства
 • шляхи формування прибутку і його розподілу
 • порядок відшкодування збитків
 • організація й оплата праці
 • положення про зовнішньоекономічну діяльність (якщо ведення такої планується)
 • реалізація управління та контроль фірми
 • здійснення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та звітність;
 • порядок припинення діяльності фірми (ліквідації чи реорганізації).

Статут підлягає обов’язковій реєстрації в місцевих органах Міністерства юстиції (Реєстратор) або ж в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем реєстрації фірми.

Після оформлення всіх установчих документів для реєстрації ТОВ і проходження процедури реєстрації, автоматично відбувається взяття фірми на облік у органи фіскальної служби і органи статистики. Якщо після подачі всіх відповідних документів, були дотримані вимоги і не виявлено порушень, реєстрацію здійснюють протягом 1 доби.

Виписка, яка посвідчує реєстрацію юридичної особи оприлюднюється на порталі Міністерства юстиції. Дану Виписку можна знайти в розділі “Результат надання юридичних послуг”.
У своїй господарській діяльності юридична особа може послуговуватись електронним варіантом реєстраційних документів, але з практичної точки зору, рекомендовано отримати паперовий варіант установчих документів (з печаткою Міністерства юстиції).

Для іноземців, які мають намір відкрити юридичну особу, є певні додаткові вимоги. Перш за все, для іноземця перед реєстрацією необхідно отримати індивідуальний податковий номер (ІПН). У органи фіскальної служби України подається заява відповідного зразка. Термін видачі ІПН становить 10 днів з дня подачі заяви.

Якщо ТОВ планує займатись зовнішньо-економічною діяльністю, то потрібно ще пройти реєстрацію юридичної особи в митних органах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *