UAБухгалтерські послуги

Бухгалтерська звітність

Бухгалтерська звітність

Бухгалтерська звітність — це система  показників, що відображає результати господарсько-фінансової діяльності підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік). Бухгалтерська звітність включає в себе податкову звітність, фінансову звітність, статистичну звітність і звітність для управлінського обліку. За своєю структурою бухгалтерська звітність – це таблиці, які структуровані за певним принципом і з врахуванням певних вимог.

Перш за все при формуванні і здачі звітності мають забезпечуватись такі умови як правдивість даних, своєчасність і систематичність її подання. За періодичністю складання розрізняють місячну, квартальну і річну звітність.

Звітність підприємств складається станом на кінець останнього дня звітного періоду — кварталу або року.

Регламентує вимоги і порядок здачі бухгалтерської звітності Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” (№ 996-XIV, від 16 липня 1999), а також Положення (стандартів) бухгалтерського обліку П(с)БО, нормативно-правових актів, що регламентують питання фінансової звітності.

Положення (стандартів) бухгалтерського обліку П(с)БО – це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової і податкової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам. Розробкою стандартів бухгалтерського обліку в Україні займається Методологічна рада з бухгалтерського обліку, яка є дорадчим органом при Міністерстві фінансів.

В П(с)БО визначаються мета, склад і принципи підготовки звітностей і деталізація її елементів.

Бухгалтерської звітності  є джерелом інформації про результати господарської діяльності фірми: за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування діяльності.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку і “Вимо­ги до фінансової звітності” встановлені такі вимоги:

  •  ДОХІДЛИВІСТЬ: інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідливою і розрахованою на однозначне тлумачення її показників.
  • ДОСТОВІРНІСТЬ: інформація, наведена у звітності, повинна бути достовірною та без помилок і перекручень.
  • ДОРЕЧНІСТЬ: Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка дає змогу оцінити реальну ситуацію  фірми.
  • ПОРІВНЮВАНІСТЬ: фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підпри­ємства за різні періоди.

Річна звітність підприємств (крім бюджетних ус­танов, представництв іноземних суб’єктів господарської діяль­ності і суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає:

  • Баланс підприємства (форма № 1);
  • Звіт про фінансові результати (форма № 2);
  • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
  • Звіт про власний капітал (форма № 4).

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *