UAЮридичні послуги

Закону України “Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю”: огляд нововведень, порівняння норм і аналіз можливостей.

Оприлюднено

17.06.18 року вступив в дію Закон України „Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” який покликаний замінити Закон України „Про господарські товариства” у частині, яка регулювала діяльність товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю. У даному законі більш ширше розглядаються норми, права і обов’язки сторін-учасників товариства. В законі є багато положень, які вже давно працюють у світі.

 

Закон України „Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” запроваджує ряд новел у корпоративному управлінні, зокрема  це стосується інституту корпоративних документів, безвідкличної довіреності, рекомендацій створювати наглядові ради, усунення поняття кворуму та змін вимоги щодо голосування учасників зборів (заочне голосування), процедури виплати дивідендів, успадкування та ряду інших  змін.

Однією з важливих норм є законодавчо встановлений термін для певних дій, але виконання певних положень може орієнтуватись перш за все на статут товариства або документах загальних зборів учасників. Тобто держава задає загальні рамки, але допускає інші варіанти, якщо учасники товариства домовились про інше (і офіційно це оформили).

Основні відмінності між двома цими законами розглянемо нижче.


    1.    Кількість учасників ТОВ
У ЗУ „Про господарські товариства” максимальна кількість учасників товариства могла бути 100 осіб. У новому законі їх кількість не обмежується.

  1. Положення щодо статутного капіталу

У ЗУ „Про господарські товариства” статутний капітал мав бути внесеним протягом року від дня реєстрації ТОВ.

У ЗУ „Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю” статутний капітал має бути внесеним протягом 6 місяців від дня реєстрації, якщо інше не передбачено статутом.

У випадках, коли учасник протермінував зазначений термін (6 місяців від дати державної реєстрації господарського товариства), на загальних зборах може бути прийняте рішення пролонгувати цей термін до 30 днів. Якщо ж порушується і цей строк, тоді на загальних зборах вирішується питання долі часки такого учасника: її викупу або зменшення розміру статутного капіталу на розмір частки такого учасника.

  1. Збільшення статутного капіталу.

ЗУ „Про господарські товариства” передбачалось збільшення статутного капіталу лише після сплати у повному обсягу своїх часток внеску усіма учасниками товариства.

У ЗУ “Про товариство з обмеженою і додатковою відповідальністю” зберігається ця норма із додаванням умови: збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі не допускається.

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок доданих вкладів, нормальна вартість частки товариства може збільшитися на суму, що менша або дорівнює вартості додаткового вкладу такого учасника.

В статті 17 ЗУ “Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю” є норма по збільшенню статутного капіталу без додаткових вкладів: коли учасник товариства може це здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку, при цьому склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток статутного капіталу не змінюється.

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів регулює 18 стаття нового закону. Кожному учаснику господарського товариства дозволено робити додаткові вклад у межах збільшення пропорційно до його частки у статутному капіталі.

Також цей закон містить положення, які дозволяють третім особам і учасникам товариства робити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважно права або відмови від його реалізації.

Такий додатковий внесок може бути у межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу і сумою внесених іншими учасниками додаткових вкладів. Але це можливо лише за умови одностайності рішення усіх учасників загальних зборів по залученню додаткових внесків. На таких зборах має бути визначений запланований розмір статутного капіталу і загальна сума збільшення статутного капіталу а також коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника.

У новому законі як і в ЗУ “Про господарські товариства” внески можуть бути і не в грошовій формі.

  1. Зменшення статутного капіталу

У ЗУ “Про господарські товариства” містилося положення: рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення
його статутного капіталу набирає чинності не раніше як через 3 місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому
порядку. У ЗУ “Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю” ця умова відсутня.

  1. Статут

У законі “Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю” у положеннях, які стосуються статуту є прописані тільки три вимоги до відомостей про товариство. І це:

  • повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
  • органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
  • порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Статут товариства може містити інші відомості, але важливо, щоб вони не суперечили закону.

Зокрема, не має вимоги зазначати місцезнаходження товариства, розміру його статутного капіталу, а також відомостей про учасників товариства, але є вимога нотаріального завірення підписів учасників товариства на першій редакції статуту.

  1. Корпоративний договір

Корпоративний договір є нововведенням цього закону. Корпоративний договір – це договір, який укладають між собою учасники товариства для розподілення прав та обов’язків. У ньому можна також вказувати і санкції, які очікують учасників у разі ухилення від виконання обов’язків. Варто взяти до уваги, що він є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню, за винятком, коли власником такого товариства від 25% є держава чи громади.

Корпоративний договір може бути як без строковий, так і строковий. Строк дії такого договору має бути прописаний у корпоративному договорі.

  1. Спадкування частки

ЗУПро господарські товариства” містилося положення, в якому йшлось, що в разі смерті, спадкоємці мають переважне право вступу у товариство. У ЗУ “Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю” це положення замінили на наступне: у разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

  1. Вихід учасника з товариства.

У новому законі прописаний алгоритм виходу учасника з господарського товариства із детальною інструкцією та вказаними термінами. Розділяються процедури виходу учасника,який володіє 50% і більше та учасника, який володіє часткою, що менша 50%.  

Після набрання чинності цього закону у бізнесу постає питання зміни статуту вже діючих ТОВ та ТДВ. Важливо привести до відповідності норми статуту, які суперечать законодавству. Ті положення статуту, які не суперечать закону залишаються чинними.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *