Our services_1 (EN)UAАутсорсинг кадрового облікуБухгалтерські послугиНаші послуги _ 1 (UA)Наші послуги _2 (UA)Податковий консалтингФінансовий консалтинг

З 1 лютого діятиме новий порядок призупинення реєсрації податкових накладних/розрахунку коригування

 У червні 2019 року адміністративний суд м.Києва визнав протиправними та недійсними п.10, п.20 та п.21 Постанови КМУ від 21.02.2018 р.№117 “Порядок припинення реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”.

Тому Кабінет міністрів України розробив новий порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування(ПН/РК), зокрема мов йде про постанову № 1165 від 11 грудня 2019 р., яка  діятиме з 1 лютого 2020р.

У додатках Постанови КМУ № 1165 від 11 грудня 2019 р визначені такі критерії ризиковості платника ПДВ:

 • Платника ПДВ зареєстровано (перереєстровано) на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах.
 •  Платника ПДВ зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах.
 •  Платника ПДВ зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарської діяльності або здійснювати повноваження, згідно з інформацією, наданою такими особами.
 •  Платника ПДВ зареєстровано (перереєстровано) та ним проваджено фінансово-господарську діяльність без відома і згоди його  засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками.
 • Платник ПДВ— юридична особа не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Казначейства (крім бюджетних установ).
 • Платником ПДВ не подано контролюючому органу податкової та фінансової  звітності з податку на додану вартість за два останніх звітних (податкових) періоди.
 • У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі перевірок, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування.

 

До критеріїв ризиковості здійснення операцій, який визначив КМУ належать: 

 • Відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, поданій для реєстрації та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК дорівнює або перевищує величину залишку.
 •  Відсутність (анулювання, зупинення) ліцензій, які засвідчують право платника ПДВ на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), стосовно товарів, зазначених платником ПДВ в ПН/РК поданих для реєстрації на дату їх складення.
 • Відсутність на дату складання ПН/РК відомостей в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб’єкта господарювання, який подав для реєстрації в Реєстрі ПН/РК, у яких зазначено товар (пальне) за кодами згідно з УКТЗЕД відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу.
 • Складання розрахунку коригування (РК) постачальником товарів/послуг до податкової накладної(ПН), що складена на отримувача — платника ПДВ, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги, за умови відсутності такого/такої товару/послуги, зазначеного/зазначеної в РК. 
 • Перевищення суми компенсації вартості товару/послуги, зазначеного/зазначеної в РК на зменшення суми податкових зобов’язань, поданому отримувачем такого товару/послуги для реєстрації в Реєстрі, величини залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України, зазначеного постачальником у зареєстрованих у Реєстрі ПН/РК, складених на отримувача такого/такої товару/послуги, та обсягу постачання, зазначеного отримувачем у зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних/ розрахунках коригування на постачання такого/такої товару/послуги.
 • Складення РК на зменшення податкових зобов’язань до податкової накладної, складеної та зареєстрованої постачальником товарів/послуг на неплатника податку на додану вартість, та подання для реєстрації в Реєстрі у строк, що перевищує 14 календарних днів з дня складення ПН, зареєстрованої в Реєстрі без порушення граничних строків реєстрації, встановлених Податковим кодексом.

Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ

 • Обсяг постачання, зазначений платником ПДВ в ПН/РК (крім розрахунків коригування, поданих для реєстрації в іншому місяці, ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних у поточному місяці, з урахуванням поданої для реєстрації в Реєстрі ПН/РК становить менше 500 тис. гривень за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем — платником податку, не перевищує 50 тис. гривень, та керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку.
 • Платник ПДВ здійснює на постійній основі протягом будь-яких чотирьох звітних місяців з останніх шести місяців реєстрацію в Реєстрі ПН/РК на постачання товарів/послуг за одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТЗЕД.
 • Залишкова вартість основних засобів для платників ПДВ на кінець звітного періоду становить більше 5 млн. гривень та відображена у звітності, за якою граничні строки її подання передують календарному дню розрахунку такого показника, за умови, що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювалися.
 • Площа наявних у платника ПДВ у власності (на праві власності/користування) орендованих земельних ділянок становить не менше 200 га включно або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності — не менше 0,5 га (станом на 1 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року та за які сплачено суму податкового зобов’язання з плати за землю.
 • Сплачено суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на одного працюючого, що перевищує суму такого єдиного внеску з мінімальної заробітної плати у 2 рази за останні 12 місяців, за умови, що з початку попереднього року керівник та/або засновник платника податку не змінювалися та середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше п’яти осіб.
 • Загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів, платником ПДВ та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК для реєстрації, становить більше 10 млн. гривень.

У разі коли за результатами перевірки визначено, що ПН/РК  відповідають одному із критеріїв автоматичної реєстрації, реєстрація таких ПН/РК не зупиняється в Реєстрі.

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Розгляд скарги здійснюється комісією центрального рівня за участю уповноваженої особи Мінфіну.

 1. Платником ПДВ подається скарга у строки, визначені статтею 56 Податкового кодексу України, з наступного дня після набрання чинності рішенням комісії регіонального рівня.

Не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі, оскаржені платником ПДВ в судовому порядку.

 1. Скарга подається платником ПДВ в електронній формі засобами електронного зв’язку. ДПС розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими може подаватися скарга.
 2. Скарга у день її надходження реєструється ДПС відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.

ДПС не може відмовити платнику податку в реєстрації скарги.

 1. Скарга підписується та подається особисто платником ПДВ або його уповноваженим представником. 

Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

 1. Скарга повинна містити дані про:
 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника ПДВ, який подає скаргу;
 • індивідуальний податковий номер платника податку;
 • податковий номер;
 • номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі;
 • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня;
 • відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку;
 • вимоги платника податку, який подає скаргу.

Платник ПДВ має право додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в ПН/РК, реєстрацію яких зупинено.

 1. За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня приймає одне з таких рішень:
 • задовольнити скаргу та скасувати рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі;
 • залишити скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в Реєстрі без змін.

У разі коли до прийняття рішення комісією центрального рівня надійшла заява платника ПДВ про відкликання скарги, така скарга залишається без розгляду, а платнику ПДВ в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням залишення скарги без розгляду.

За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня надсилає платнику ПДВ відповідне рішення.

Рішення за результатами розгляду скарги набирає чинності з дня його прийняття.

Якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику ПДВ протягом строку, визначеного п. 56.23 ст. 56 Податкового кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника ПДВ з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

    Рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено в судовому порядку у строки, визначені ст. 56 Податкового кодексу.

   Задоволення скарги є підставою для реєстрації зазначених у скарзі ПН/РК в Реєстрі з урахуванням вимог п. 200 1.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *