Rejestracja Sp. z o.o.

Robiąc pierwsze kroki w zakładaniu nowego biznesu, ważne jest, aby wszystko zrobić prawidłowo oraz zgodnie z prawem: należy wykonać szczegółowy algorytm działań i spełnić wszystkie wymagania ustawodawstwa. U wielu przedsiębiorców zajmuje to dużo czasu i wiąże się z pewnymi trudnościami.

LLC registration

Making the first steps in establishing new business, it’s important to do everything correctly and in accordance with the requirements of the law: you need to carry out a clear algorithm of actions and comply with all legal requirements. For a significant number of entrepreneurs this takes a lot of time and entails certain difficulties.

Реєстрація бізнесу

Процедура реєстрації ТОВ не є дуже складною, але часто виникають труднощі через незнання точних вимог до документів і процедури реєстрації бізнесу. Тим, кому важливо пройти процедуру реєстрації швидко і згідно всіх вимогами, пропонуємо наші послуги реєстрації ТОВ у Львові.

Outsourcing ewidencji kadrowej

Efektywnie zbudowana ewidencja kadrowa jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia biznesu. Lecz sporo małych spółek lub firm mają za mało doświadczenia w prawidłowej organizacji ewidencji kadrowej.

Doradztwo finansowe

Firma Konsultingowa “Wiaduk” świadczy usługi w zakresie doradztwa finansowego z dokładną analizą i interpretacją warunków umów kredytowych lub ubezpieczeniowych.

Usługi prawne

Świadczymy usługi prawne jak dla dużym firm, tak i dla małego biznesu oraz Osób Fizycznych – Przedsiębiorców: komplet usług prawnych, zaczynając od rejestracji przedsiębiorstwa, przygotowania umów i kontraktów, itp.

Usługi księgowe

Firma Konsultingowa “Wiaduk” – to firma świadcząca profesjonalne usługi księgowe, jak dla Osób Fizycznych – Przedsiębiorców, średnich przedsiębiorstw, tak i dla dużych spółek.

Doradztwo podatkowe

Zespół naszych ekspertów pomoże waszej firmie opracować zrozumiały i wygodny mechanizm ewidencji podatkowej zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

Financial consulting

The consulting company “Viaduk” provides financial consulting services for detailed analysis and interpretation of the terms of credit or insurance contracts.

Personnel accounting outsourcing

Efficiently staffed accounting is one of the most important aspects of doing business. But many small firms or even companies have insufficient experience in the correct organization of personnel accounting.