Подача звітності
  • Підготовку і подання форм звітності з податку на прибуток, з ПДВ, з податку на доходи фізичних осіб, з єдиного податку у податкову інспекцію
  • підготовку і подання форм фінансової звітності в органи статистики
  • підготовку, контроль за поданням і подання форм звітності у фонди соціального страхування і пенсійний фонд