ГОЛОВНА Usługi prawne Usługi rejestracyjne
Usługi rejestracyjne
  • Rejestracja państwowa osoby prawnej i przedsiębiorcy osoby fizycznej
  • Rejestracja państwowa zmian w jednolitym rejestrze państwowym
  • Uslugi rejestracyjne w organach podatkowych, funduszu emerytalnym, organach statystyki itp.
  • Rejestracja państwowa zmian w dokumentach założycielskich