ГОЛОВНА Usługi księgowe Złożenie sprawozdawczości
Złożenie sprawozdawczości
  • Przygotowanie i złożenie form sprawozdawczości z podatku od zysków, z VAT, z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku jednolitego w inspekcji podatkowej
  • Przygotowanie i złożenie form sprawozdawczości finansowej w organy statystyki
  • Przygotowanie, kontrolę za złożeniem i złożenie form sprawozdawczości w fundusze ubezpieczenia społecznego i fundusz emerytalny