ГОЛОВНА Usługi księgowe
USŁUGI KSIĘGOWE
Złożenie sprawozdawczości
 • Przygotowanie i złożenie form sprawozdawczości z podatku od zysków, z VAT, z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku jednolitego w inspekcji podatkowej
 • Przygotowanie i złożenie form sprawozdawczości finansowej w organy statystyki
 • Przygotowanie, kontrolę za złożeniem i złożenie form sprawozdawczości w fundusze ubezpieczenia społecznego i fundusz emerytalny
 
Organizacja księgowości
 • Opracowanie i napisanie polityki rachunkowości  przedsiębiorstwa
 • Opracowanie i wdrożenie schematów prowadzenia i ewidencji transakcji gospodarczych
 
Szczególne rodzaje usług księgowych
 • Sporządzenie sprawozdawczości zarządczej po wynikach rachunkowości zarządczej zgodnie z polityką ewidencyjną zleceniodawcy
 • Kontrola działalności etatowego księgowego, kontrolowanie poprawności prowadzenia sprawozdawczości podatkowej i finansowej, a także wypełnienia dokumentacji źródłowej
 • Dokonanie przygotowań do kontroli przez organy podatkowe, przedstawicielstwo i uczestnictwo ze strony zleceniodawcy przy kontrolach podatkowych, pomoc w odwołaniu od decyzji i czynności państwowych organów podatkowych
 
Kompleksowe prowadzenie księgowości
 • Początkowe sporządzenie operacji księgowych
 • Naliczanie pensji
 • Naliczanie i spłata podatków i płatności obowiązkowych
 • Sporządzanie i składanie sprawozdawczości obowiązkowej